ارزیابی مقایسه ای زیباشناسی در فلسفه

هدف از این مقاله تطبیق زیبایی‌شناسی در فلسفه افلاطون و دکارت می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی